NOWW.nl is géén KNZB website

Deze website is géén officiëel medium van de KNZB. Het is een privé initiatief van Richard Broer. Aan de items op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Uitzondering vormt het open water boek wat een officiële publicatie is van de KNZB.