Wedstrijdkalender KNZB Open Water Zwemmen 2023

De (concept) openwaterkalender voor 2023 is beschikbaar op:
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/openwaterz...

De meeste organisaties staan gepland op de datum die ze als voorkeur aangegeven hebben.

Er zijn nog gesprekken gaande over het ONK. Daarnaast wordt er gekeken om Belgische evenementen toe te voegen aan de kalender.

Zijn er opmerkingen of vragen:

openwaterzwemmen@knzb.nl

De Taakgroep Open Water Zwemmen bestaat uit:
Jeroen Dellebeke (voorzitter)
Evelien Sohl (medische zaken)
Henk Labordus (reglementen en scheidsrechterszaken)
Dennis Wijbenga (secretaris en zwemmerszaken)
Richard Broer (algemene zaken m.b.t. noww.nl, internationale contacten en de open water brochure)
De taakgroep wordt vanuit het KNZB-bondsbureau ondersteund door Christian Scholtes