Herman Rademaker, een pionier van het Nederlandse en Europese Masterszwemmen

Bedroefd maar dankbaar voor al het goede werk wat hij in het bijzonder voor de masters heeft gedaan namen wij kennis van het overlijden Herman Rademaker. In het bijzijn van familie is hij op 87 jarige leeftijd op 1 februari ingeslapen.

De laatste 12½ jaar was Herman vanwege zijn gezondheid niet meer actief betrokken met het masterszwemmen en was ook niet meer aanwezig bij wedstrijden.

Herman was een van de eerste leden van de ad hoc werkgroep Masters van de KNZB die eind 1982 werd samengesteld en moest onderzoeken of het Masterszwemmen in Nederland wel haalbaar was en hij bleef lid tot in 2005 van deze groep, die onder verschillende namen opereerde en die tegenwoordig heet: KNZB Taakgroep Masterszwemmen.

Mede door zijn inzet heeft deze taakgroep het Nederlandse Masterszwemmen tot een bloeiende sector ontwikkeld.

Hij was vele malen medeorganisator van Nederlandse Masterszwemwedstrijden, waarvan de eerste in september 1983 in het Amsterdamse Sportfondsenbad bij velen nog bijzondere herinneringen oproept.
Hij was jarenlang (1990-2004) lid van de Europese LEN Masterscommissie en zorgde mede dank zij de steun van de leden van de KNZB-Masterscommissie voor een optimalisering van de organisatie van de Europese Masterszwemkampioenschappen en het tot stand komen van de Europese Masterswaterpolokampioenschappen.

lees meer over Heman en bekijk de foto (zoals velen van ons hem herinneren) @ FB Holland Masters Swimming / Master§print