Open Water Bodegraven

Van zwemmers en andere betrokkenen in het open water circuit krijgen wij regelmatig de vraag waarom wij als 'nieuwe' organisatie Open Water Bodegraven gekozen hebben voor een dubbel met een andere organisatie, in dit geval Anna Paulowna. Wij lichten onze keuze dan uiteraard toe. Afgelopen weekend kregen wij de tip onze motivatie op de NOWW site te plaatsen. Bij deze.

Nadat de wedstrijd enige jaren van de kalender geweest is, wilden we deze weer nieuw leven in blazen. Wij hadden daartoe een op de kalender lege datum geprikt. Vlak na onze aanmelding kwam OWW de Binnemaas ook met een aanvraag voor deze datum. Wij hebben toen een nieuwe, op dat moment in de kalender nog vrije, datum geprikt. Dit is 15 juli geworden. Later deed Anna Paulowna ook op deze datum een aanvraag. Omdat nog later voor ons geen optie was en is, zijn wij met de organisatie van Anna Paulowna in contact getreden om te kijken of beide evenementen op dezelfde dag gehouden konden worden. Hierbij hebben we ze aangegeven dat we geen concurrerend programma wilden aanbieden, maar wel de 5 KM wedstrijd wilden organiseren. Daarnaast was onze opzet afwijkend van een volledig wedstrijd programma en lag Anna Paulowna buiten de reglemantaire afstand voor dubbels. Hier zijn we in goed overleg uit gekomen zodat nu beide evenementen op 15 juli plaats vinden.

Dan blijft nog over waarom we niet op een van de vrije dagen later in het seizoen zijn gaan zitten. Reden hiervoor is dat eigenlijk 15 juli al vrij laat voor ons is. De Oude Rijn, waarin wij zwemmen, is erg gevoelig voor kroosvorming. Een datum nog later kiezen zou bijna een garantie zijn voor veel kroos. Het later organiseren van de wedstrijd is derhalve echt niet mogelijk / te groot risico.

Hoop zo meer duidelijkheid gecreëerd te hebben. Voor verdere vragen of opmerkingen, neem gerust contact met ons op.

Namens de organisatie Open Water Bodegraven,
Roland Schol