Nieuwe column over de belangenorganisatie Open Water Zwemmen EN ... Esmee

Dit weekend is een nieuwe column verschenen over de belangenorganisatie voor het Open Water Zwemmen EN ... Esmee. 

Op 11 september 2017 wordt melding gemaakt over ideeën betreffende professionalisering van het Open Water Zwemmen. Hierbij wordt nadrukkelijk aangegeven niet te denken aan het oprichten van een vereniging doch de mogelijkheden te onderzoeken om gezamenlijk, KNZB / TOWZ – NOWW – Organisaties – trainers / coaches / sporters / belangstellenden, te komen tot een, noem het vooralsnog maar, “Belangenorganisatie Open Water Zwemmen”.
Uit de vele reacties blijkt dat de KNZB / TOWZ en organisaties tevreden zijn met de huidige opzet en dat men er van overtuigd is zelf over voldoende deskundigheid en enthousiasme te beschikken om het Open Water Zwemmen optimaal te kunnen ondersteunen en verder te ontwikkelen.
Inmiddels is de organisatie van de Alternatieve Klassementen, zeer kleinschalig gestart in 2015, zich verder aan het oriënteren op stapsgewijze uitbreiding van het 5-tal Alternatieve Klassementen in 2017 naar 9 in 2018 en mogelijk zelfs 13 in 2019. Vanaf 2020 wordt gestreefd om naast de GeorgeSports Trofeeën met geldprijzen te gaan werken.
Tevens zal in 2020 een voorzichtige start worden gemaakt met het realiseren van een aantal, hieronder genoemde en reeds eerder aangegeven, doelen.

Ga voor de volledige column naar de volgende pagina: 

http://www.georgesports.eu/nl/column181.html