In memoriam

Bron: KNZB-Regio Oost

Verdrietig moeten we mededelen dat Gerrit Nijenmanting op 31 maart jongstleden is overleden.

Gerrit begon zijn officialcarriere in 1989, sinds 1993 was hij scheidsrechter. Vele wedstrijden leidde hij op zijn kenmerkende manier: rustig en gedecideerd, altijd respectvol. Autoriteit hebben zonder autoritair te zijn. Aankomend officials die hem als docent hadden, troffen een aimabel persoon. Vele jaren was hij dé scheidsrechter van de Twenterand Kanaalrace.

Begin dit jaar moest hij vanwege zijn gezondheid zijn offcialschap beeindigen. Zijn ziekte bleek uiteindelijk toch sterker. Zoals hij geciteerd wordt in de rouwadvertentie: "Als het een strijd was geweest, had ik al lang gewonnen."

We zijn Gerrit dankbaar voor wat hij voor de zwemsport betekend heeft.

Zijn familie wensen we veel sterkte met dit verlies.