The International Marathon Swimming Hall of Fame proudly announces as Honor Organization in the Class of 2020

https://www.facebook.com/IMSHOF/photos/rpp.274923925983200/1582010475274532/

International Marathon Swimming Hall of Fame
De IJsselmeerZwemmarathon is de meest vooraanstaande marathon in Nederland. In 2019 is het evenement voor de 50e maal georganiseerd. De zwemtocht is over de voormalige zuiderzee. De zee werd ingedamd in 1932 en heet nu IJsselmeer. Veel van oostelijke deel van het IJsselmeer is nu land, waar wij Nederlanders om bekend staan in de wereld. Met de toenmemende zorg om het milieu is het noorden en westen behouden gebleven als zoet water bassin. In dit water vind de wedstrijd jaarlijks plaats.

De start van de wedstrijd is in Stavoren en de finish is in Medemblik. De start vindt plaats tussen de havenhoofden ter hoogte van de voormalige visafslag. De finish is 21km ten zuid-westen tegen de havenmuur van de visafslag in Medemblik. De finish is voor Muziekcafé Brakeboer ook bekend als ‘t Swarte Woifke.

De moeilijkheidsgraad is relatief hoog omdat het maar zelden glad water is (korte venijnige golven). Het meer is 1,5 tot 5m diep dit zorgt voor andere omstandigheden dan een diepe zee. Denk aan een koekenpan met daarin een laagje water wat heen en weer beweegt.

Het evenement is gestart als een soort weddenschap in de voorbereiding van Jan van Scheijndel (opgenomen in IMSHoF) voor zijn Kanaaloversteek. Hij was in der tijd trainer/coach van de in Den Haag gevestigde zwemvereniging DES. Toen hij uit Stavoren vertrok startte hij met een onmogelijk geachte opgave. Niemand dacht dat het mogelijk was. Het was ook nooit gedaan sinds de afsluiting in 1932. Andere (kortere) oversteken waren wel gepionierd voor 1932, maar die waren in 1969 lang vergeten.

De oversteek zelf begon onder relatief goede omstandigheden. Het weer sloeg echter snel om. De Kanaalzwemmer in spé werd zwaar op de proef gesteld door winden van minstens 7Bft. De bevolking van Medemblik was verbijsterd dat een mens hier toe in staat was. Een van de Medemblikkers was de vader van de huidige eigenaar van Muziekcafé Brakeboer. Samen met zwemvereniging DES is hij de initiatiefnemer van een jaarlijkse traditie die nog altijd voortleeft!

De wedstrijd heeft zeer onderscheiden winnaars gehad. Onder hen: IMSHoF ingehuldigden Maarten van der Weijden, Edith van Dijk en Monique Wildschut. Andere IMSHoF honorees die de tocht gedaan hebben zijn: Michael Read (GBR), Jacques Tuset (FRA), Irene van der Laan (NED, 18 successful crossings!), Annemie Landmeters (BEL), Gustavo Oriozabala (ARG), Lyndon Dunsbee (GBR) and Richard Broer (NED). Ned Denison (IRE) heeft zijn oversteek gedaan een dag na een afgelasting van de wedstrijd als gevolg van weersomstandigheden.

De inhuldigingsceremonie zal gehouden worden New York City op 2 mei 2020 - nadere details volgen later.

https://imshof.org/
@imshofame

IJSSELMEER ZWEMMARATHON (NED) – Honor Contributor – Organization

The IJsselmeer Zwemmarathon swim is the premier (Marathon) swim of The Netherlands. In 2019 the event was organized for the 50th time. The swim is across the former Zuiderzee (South Sea). The sea was dammed in (1932) and is now named IJsselmeer. Much of the eastern part of the former sea has now been transformed to land, it is what the Dutch are good at. With the increasing environmental concerns the Dutch have also preserved the North and Western part as the fresh water basin where the swim takes place.

The start of the swim is in Stavoren and ends in Medemblik. The start is in the harbor entrance at the site of the former fish auction. The finish is 21km (as the crow flies) south-west at the harbor wall of the fish auction on that side of the water. This finish wall is just in front the pub (‘t Swarte Woifke also known as Muziekcafé Brakeboer).

The difficulty of the swim is relatively high because it is rarely flat water (very choppy and short waves). The lake is 1.5m to 5m deep. This results in other circumstances than sea or deep lakes. Think of a frying pan with a layer of water moved back and forth.

The event started out as a dare of sorts in the preparations of Dutch Channel Swimmer Jan van Scheijndel (IMSHoF inductee). He was trainer/coach with The Hague Swim Club DES. He set out from Stavoren to swim to Medemblik in 1969 he tried the unimaginable for that time. It was never done in the fresh water era. Other (shorter) crossings had been pioneered in the salt water era before the sea was dammed in 1932, but at that time these swims had been completely forgotten. The actual swim started in reasonably well circumstances. The weather however dramatically changed during the swim. It is said that at least a 7Bft gale was pounding the aspiring Channel swimmer. The people of Medemblik were astounded that someone could actually swim in these conditions. One of them was the father of the current owner of Muziekcafé Brakeboer. Together with DES he initiated the yearly tradition of this swim race!
The winners have been very distinguished swimmers. Amongst them IMSHoF Honorees Maarten van der Weijden, Edith van Dijk and Monique Wildschut. Other IMSHoF honorees that have completed the swim are: Michael Read (GBR), Jacques Tuset (FRA), Irene van der Laan (NED, 18 successful crossings!), Annemie Landmeters (BEL), Gustavo Oriozabala (ARG), Lyndon Dunsbee (GBR) and Richard Broer (NED). Ned Denison (IRE) completed the swim the day after a cancellation.
The induction ceremony will be held in New York City on 2nd May 2020 – with further details to follow.
https://imshof.org/
@imshofame