Sluitingsdag aanvraag wedstrijdkalender 2015

Allen,

Het wedstrijdseizoen 2014 is afgerond, de voorbereidingen voor 2015 zijn al weer in volle gang.

Hierom verzoeken wij u vriendelijk conform de bepalingen in het open water boek zo snel mogelijk maar uiterlijk 1 december 2014 het ‘aanvraagformulier Open Water Kalender 2015’ in te sturen welke u in de bijlage aantreft. De advertentie voor het Open Water Boek 2015 ontvangen wij eveneens graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 februari 2015.

Tevens informeren wij u over de vastgestelde en beschermde data voor de NK in 2015:

  • 8 augustus: NK marathon, Stavoren-Medemblik
  • 22 en 23 augustus 2015: Ter Rede Hoorn (NK 10km)
  • 30 en 31 augustus: NK open water in respectievelijk Oirschot en Oosterhout

Naast het verzoek voor het aanleveren van de aanvraagformulieren verzoeken wij u de secretaris van uw vereniging te vragen de juiste contactpersoon (met mailadres) voor Open Water Zwemmen in Sportlink te registreren. Hiermee kunnen wij in het vervolg de informatie en verzoeken direct naar de juiste contactpersoon toesturen. (De handleiding voor het toevoegen van de contactpersoon in Sportlink treft u aan via de volgende link: https://sportlink.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=6553856).

Voor vragen met betrekking tot open water wedstrijden kunt u een mail sturen aan openwaterzwemmen@knzb.nl

LET OP: Mocht u nog niet de benodigde informatie hebben aangeleverd van de door u in 2014 georganiseerde open water wedstrijd dan verzoeken wij u dat zo spoedig mogelijk alsnog te doen!

Met vriendelijke groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSE ZWEMBOND

Nancy Roza

Programma Coördinator Zwemmen

Competities & Kampioenschappen

T: +31 30 751 3248

 

zie ook: blz. 30 van de bepalingen.