Gebruikersaccount

Ben je de toegang kwijt tot je account, want je heb een nieuw email o.i.d. mail dan naar
de webmasters @noww.nl en maak a.u.b.
géén nieuwe account aan.

General Data Protection Regulation (GDPR)

Alles wat wij van u weten staat hier zichtbaar voor ieder ingelogde gebruiker.
Verder zijn er nog de nodes, die u gepubliceerd hebt, waar uw gebruikersnaam dan bij staat.

Gebruikers kunnen hun lidmaatschap te allen tijde beëindigen, door een email te sturen naar webmaster (at) noww.nl
De persoonlijke data op uw user node wordt dan door de webmasters gewist.
Echter de inhoud, door de gebruiker aangemaakt, wordt niet automatisch verwijderd, maar krijgt als nieuwe gebruikersnaam: anoniem

Hiermee verwachten wij aan de Europese richtlijnen te hebben voldaan.
Ziet u fouten? Neem dan a.u.b. contact met ons op, zodat wij de boel kunnen aanpassen.


Everything we know about you is visible here and for every logged-in user to see
Furthermore, there are the nodes, which you have published, where your username is visible

Users can terminate their membership at any time by sending an email to webmaster (at) noww.nl
The personal users data on the user node will then be removed by the webmasters
However, the content created by the user is not automatically deleted, but your username will be substituted with the name: anonymous

With this we expect to have met the European guidelines.
Do you see errors? Please contact us so that we can adjust the situation.