European OWS-cup 2016 LEG 5 CPH - aangevuld

Ook dit jaar reis ik weer af naar Denemarken-Kopenhagen voor het timen van de EUROPEAN OWS CUP.

De organisatie is daar bezig met de laatste voorbereidingen van deze geweldige wedstrijd, aangezien het internationaal deelnemersaantal nog achterbljft hebben ze mij gevraagd om wat aandacht te geven aan deze wedstrijd.

Heb je zin om eens een internationale wedstrijd te zwemmen en met mij mee af te reizen naar Kopenhagen, lees dan de informatie welke te downloaden is hieronder goed door.

Mochten er vragen zijn kan je deze direct tot de organisatie richten, ook kan ik je misschien helpen (Hidde@sporttijden.com)

Hopelijk vertegenwoordigen we Nederland in Dennemarken net zo goed als op de OS en laten we internationaal zien dat we IN het water net zo goed zijn als OP het water (schaatsen)

(Breng deze wedstrijd a.u.b. onder de aandacht bij alle zwemmers!!!)


KNZB/TOWZ:

De inschrijvingen voor een LEN OWS Cup of FINA OWS Cup worden steeds via de KNZB geregeld.

Mocht je deel willen nemen dan moet je een verzoek/motivatie indienen bij de technisch directeur. Hij zal beoordelen of het niveau van de zwemmer goed genoeg is om aan een LEN of FINA OWS Cup deel te nemen.

De kosten voor deelname (hotel, vlucht, vervoer) is voor de zwemmer zelf behalve als de wedstrijd in het topsportprogramma van de KNZB is opgenomen als voorbereidingswedstrijd op een eindtoernooi.

Redactie NOWW:

Het staat een vereniging vrij om te pogen via andere wegen in te schrijven voor dergelijke wedstrijden. Het mag duidelijk zijn dat dan mogelijk niet deelgenomen wordt aan het LEN of FINA event (wel aan de wedstrijd zelf).

Terzijde: vergelijkbaar met hoe het bij bijvoorbeeld het IJsselmeer gaat. Wel deelnemen aan de marathon, maar niet aan het NK omdat de kwalificatietijd niet gehaald is. Bij het IJsselmeer heb je daarbij het risico dan dat je niet zwemt wanneer er niet genoeg boten zijn. De zwemmers, die zich gekwalificeerd hebben, krijgen voorrang bij een te kort aan boten.

Vergeet in elk geval niet om toestemming te vragen om deel te nemen aan een wedstrijd in het buitenland.

Aanvulling KNZB:

Het deelnemen aan een wedstrijd in het buitenland dient aangevraagd te worden door middel van het “aanvraagformulier deelname wedstrijd buitenland”. Het juiste formulier kunt u vinden op de KNZB-website via de link http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/algemene_wedstrijdzaken/aanvraag_deelname_wedstrijd_buitenland/. Als bijlage de deelnemersopgave met vermelding van de startnummers toevoegen.