Tiende editie open water zwemmen in Vianen

Stichting OWZ Merwedekanaal organiseert op zaterdag 13 juli voor de tiende keer open waterzwem wedstrijden. Vanaf 10.30 tot omstreeks 16.00 uur wordt door recreanten en wedstrijdzwemmers gestart en gefinisht bij de kop van Sluiseiland.

Ter gelegenheid van Vianen 750 is alle Vianense verenigingen gevraagd of ze iets konden of wilden organiseren. Zwemvereniging De Albatros haakte daar op in, mede op basis van nostalgisch gevoelens en vanwege het veertigjarig bestaan. "Het leek de voorzitter en mij geweldig om het lange afstand zwemmen nieuw leven in te blazen", vertelt Ronald Beljaars. "De Albatros heeft dat heel lang in put Helsdingen gehouden. Er kwamen nationale topzwemmers op af en het er altijd gezellig druk."

 

Lees het artikel @hetkontakt