TOWZ en NOWW webmasters bezoeken zuiderburen

2011-10-08 - Gent - Vandaag in de vroege morgen zijn Niek Kloots en Richard Broer naar Gent vertrokken. Vlak voor vertrek bereikte hun het bericht, dat Henk Labordus, die ook mee zou gaan, ziek was en niet kon aansluiten. We hadden voor de grens met België afgesproken om samen verder te reizen.

De reis verliep voorspoedig met uitzondering van de regen, die anders reageert op Belgisch wegdek dan op Nederlands wegdek. Ze kennen daar nauwelijks ZOAB. Dus spatte het op en was het zicht minder. We hadden de tijd, rustig gereden en toch nog een half uur te vroeg gearriveerd in het Gentse "Huis van de Sport".

We werden gastvrij onthaald door bekende gezichten uit het Belgische open water circuit. Het eerste uur was geheel voor ons en we wisselden ervaringen en ideeën uit over het heden en de toekomst van het open water zwemmen. Er zijn zaken waar de Belgen in voor lopen en zaken waarin wij voorlopen. We kunnen van elkaar leren. Voorbeeld voor mij was ooit dat de Belgen werkten met vaste caps. In de toenmalige Taakgroep besproken en wij zijn ook met vaste caps gestart. We hebben het meteen stevig aangepakt door silikonen caps te gebruiken met een echte opdruk. In België stiften ze er nog effectief op los op latex caps. Het houdt de kosten laag.

De gedachtenwisseling had ook als resultaat, dat we uitwisseling van ervaringen stuctureler gaan aanpakken door meer met elkaar op te trekken door af en toe met een delegatie op elkaars vergaderingen te komen.  Daarnaast wordt gewerkt aan een klein circuit van wedstrijden gericht op de aanstormende jeugd leeftijdsgroepen. Wat bij sommigen bekend is als "De Grote prijs der lage landen" zal dus gericht worden op jeugd en zal een aantrekkelijk programma zijn voor de jeugd jaargangen van beide landen.

Een belangrijk winstpunt van de dag was, dat we een uitwisseling op gang zetten voor juryleden. Alle Nederlaqndse juryleden zijn welkom om in België te fungeren, en andersom. Uiteraard is een tijdige aankondiging van de komst belangrijk en het mag ook duidelijk zijn, dat het hier niet de kop van de jury betreft. Voor de kop van de jury de scheidsrechters is afgesproken, dat we elkaar wederzijds de gelegenheid geven stage te lopen als assistent. Zo zullen waarschijnlijk drie organisaties gevraagd worden om een Belgische tegenhanger van de scheidsrechter (hoofdkamprechter) als assistent of tweede assistent scheidsrechter te laten fungeren. Dit zal ook in het Belgische gedaan worden. Drie van onze scheidsrechters kunnen in de kop van de jury in een Belgische wedstrijd gaan fungeren.

De Belgische collega's gaven aan met interesse ons initiatief te willen volgen voor pool open water swimming. Afgesproken is dat wanneer we in Nederland een demo hebben zij uitgenodigd worden en ze wellicht zwemmers mee kunnen nemen.

De vergadering met de organisaties volgde. Deze vergadering is vergelijkbaar wat we vroeger hadden met de kalendervergadering. Nuttig om afspraken te maken tussen de commissie open water en de organisaties en om de kalender glad te strijden. In het Belgische is dat niet zo moeilijk met maar een wedstrijd of 11. Wat her bemoeilijkt is, dat er geen wedstrijden mogen plaatsvinden op data waarop de Belgische kampioenschappen plaatsvinden in het binnenbad. Dat zijn daar meteen twee opeenvolgende weekends in het bij ons druk bezette juli.

Tijdens de vergadering is door de webmasters steun aangeboden om publiciteit te creëren voor de wedstrijden in Vlaanderen en Walonië. Jan Cocquyt zal ons primaire contactpersoon zijn, doch anderen die advertenties, uitslagen, verslagen en foto's aanleveren zijn net zo welkom als Nederlanders, die dit willen aanleveren. Het hoeven niet alleen de inrichters/organisatoren te zijn. 

Na afloop van de vergadering was het goed napraten met een Duveltje (hoofdsponsor van de wedstrijd in Willebroek). Elders op deze site wordt de voorlopige kalender ingevoegd. De nieuwe wedsterijd in Gerardbergen kon nog geen datum bekendmaken en de klassieker Damme-Brugge kon enkel in een dubbel op de gewenste datum en kiest deze week nog een andere datum.

Niek en ik waren het eens dat dit een nuttuge bijeenkomst was die voor herhaling vatbaar is.